Μέχρι πόσες ημέρες έχω περιθώριο για να κάνω αλλαγή σε ένα προϊόν;

Μέχρι πόσες ημέρες έχω περιθώριο για να κάνω αλλαγή σε ένα προϊόν;

Μπορείς να αλλάξεις το προϊόν ή τα προϊόντα που έλαβες, εντός 14 ημερολογιακών ημερών